Stemmen!

Van dinsdag 2 mei tot en met maandag 22 mei mogen klanten van Rabobank Noord en West Twente drie stemmen uitbrengen op hun favoriete clubs, waarvan maximaal twee op dezelfde club.

Elke stem is geld waard! De waarde van een stem wordt bepaald door het totaal beschikbare bedrag van €175.000,- te delen door het aantal uitgebrachte stemmen. VV Manderveen ontvangt het aantal op ons uitgebrachte stemmen maal het bedrag dat een stem waard is.

Oproep aan alle klanten

Het is voor VV Manderveen belangrijk om deze actie onder de aandacht te brengen om zoveel mogelijk stemmen te vergaren. Wij kunnen deze bijdrage goed gebruiken voor de aanschaf van een nieuwe geluidsinstallatie, welke tijdens de verschillende evenmenten gebruikt gaat worden. Ook voor andere verenigingen in Manderveen is het mogelijk om gebruik te maken van de geluidsinstallatie.

Het zou fantastisch zijn als jij en jouw familie en vrienden stemmen geven aan VV Manderveen tijdens de Rabo Clubkas Campagne van Rabobank Noord en West Twente. Kijk voor meer info over de Rabo Clubkas Campagne op http://www.rabobank.nl/nwt

Bedankt voor jouw steun !

Groeten van de VV Manderveen