Tijdens de jaarlijkse dropping van voetbalvereniging Manderveen is penningmeester Henri Korte in het zonnetje gezet. Saskia Hansté en Ingrid Huzink hebben namens het bestuur en alle voetballende leden gebruik gemaakt van deze activiteit om Henri te bedanken. Al 12 1/2 jaar bekleedt hij de functie en dat naar alle tevredenheid van het Manderveens voetbalbestuur.